Uncategorized

ephesians 3 tagalog

Lihat profil Lee Chee Hung di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di dunia. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, The for this cause of Ephesians 3:14 takes up again and resumes the for this cause of Ephesians 3:1.Someone has spoken of Paul's habit of "going off at a word." Paul repeats this phrase in v. 14, where he continues his prayer to God. "the prisoner of Christ Jesus for the sake of the Gentiles" When Paul wrote this book he was imprisoned at Rome because of a riot in Jerusalem (cf. 8 God gave his grace to me, the least of all God’s people, to preach the good news about the immeasurable riches of Christ to the Gentiles. Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Click one to start your download: Download zip Download rar 15 Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios, 18 Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 2 Votes, Ephesians 3:19 4 Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. 2 Sign Up or Login. 16 Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." • 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, 4 just as # Rom. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. I got the inside story on this from God himself, as I … The first prayer is before us; the second is to be found in 3:14-19. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. 11 Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; 16 19 Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Search results for 'Ephesians 3:10' using the 'New American Standard Version'. An epistle (/ ɪ ˈ p ɪ s əl /; Greek: ἐπιστολή, epistolē, "letter") is a writing directed or sent to a person or group of people, usually an elegant and formal didactic letter. ... Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. 11 Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Siya nawa. Ephesians 3:16 in all English translations. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu; Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Bible Gateway Recommends. 9 }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. To spread the word of God through technology. { Ephesians 4:3, KJV: "Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; The whole of the section 1:3–23 consists in the original Greek of just two lengthy and complex sentences (1:3–14, 15–23). Synonyms: Epistle to the Ephesians, Letter to the Ephesians, Eph. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. espirituThere are two aspects to the life of each person. Ephesians 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, (NASB: Lockman). 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 3 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— 2 Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, 3 that is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. There are two prayers of Paul recorded in Ephesians. 7 bHasStory0 = true; 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. What time of the year was Christ’s birth? 2 13 Verses 1-21. Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; . December 31, 2020 . NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. 8 What does the Bible say about hate crimes? Natagpuan 4436 pangungusap pagtutugma sa parirala Ephesians.Natagpuan sa 3 ms.Translation memory ay nilikha sa pamamagitan ng tao, ngunit nakahanay sa pamamagitan ng computer, na kung saan ay maaaring maging sanhi ng mga pagkakamali. Kabanata 3 . What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? What does the Old Testament say about homosexuality? 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo. 21 Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya. • Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 1 narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Sign Up or Login, For thisG5127 causeG5484 IG1473 Paul,G3972 the prisonerG1198 of JesusG2424 ChristG5547 forG5228 youG5216 Gentiles,G1484, To Get the full list of Strongs: Follow Desiring God on Facebook. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 20 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Lihat profil lengkap di LinkedIn dan terokai kenalan dan pekerjaan Lee di syarikat yang serupa. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Acts 21:27-22:22). Ephesians 3 ; EPH 3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, EPH 3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward: EPH 3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words, Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. Jesus is my Lord and Savior. Peace be with you! On December 30, 1896, Dr. Jose Protacio Rizal, the greatest man of the Malayan race, was shot to death at Bagumbayan (present day Luneta or Rizal park), Manila, by a … 3 1-3 This is why I, Paul, am in jail for Christ, having taken up the cause of you outsiders, so-called. Human translations with examples: sirach 50:22 24, ephesians 4: 22 24. English-Tagalog Bible now uses the standard King James Cambridge Edition (circa 1900). A description of the change in the spiritual position of … 4 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. It ends with a fervent prayer for the further spiritual enrichment of the Ephesians. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. 2:11–3:21. Contextual translation of "ephesians 4: 22 24" into Tagalog. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 3 # 2 Cor. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Isaiah 9:6. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? God’s Marvelous Plan for the Gentiles. Most of our prayers are taken up with ourselves or with those nearest and dearest to us. Ephesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 Ephesians 3:10 6 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. If prayer for others is a test of one’s own spiritual life, then Paul ranks high among the godly leaders in the history of the Church. 9 God sent me to reveal the secret plan # 3.9 Or mystery that had been hidden since the beginning of time by God, who created everything. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Lee menyenaraikan 3 pekerjaan disenaraikan pada profil mereka. In the opposite sense it refers to evil. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. 19 Chapter 3. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 17 Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 EPHESIANS - CHRIST AND THE CHURCH Click chart to enlarge Charts from Jensen's Survey of the NT - used by permission. To Get the Full List of Definitions: 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 15 Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 Ephesians 3:8 "Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;" Though an apostle and a specially chosen minister of the mysteries of the gospel, Paul considered himself “the very least of all the saints.” The term “least” is a … 13 Siya nawa. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) 139 - Why All the Building Projects in Scripture? 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. { What would be some hints for memorizing Scripture? 14 Tagalog Bible: Ephesians. 12 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 8:28 He chose us in Him # 1 Pet. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, Bibliya Tagalog Holy Bible. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 7 Votes, Ephesians 3:20 5 NIV, Quest Study Bible, Comfort Print: The … What exactly is meant by being "filled with the fullness of God" mentioned in Ephesians 3:19? Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, . English-Tagalog Bible Offline version 3.0 is now available as of April, 2012. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Mga Taga-Efeso 3:3 - Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Nakikita ng Dios ang lahat ng ating mga ginagawa, naririnig Niya lahat ng … 3:1 "For this reason" Ephesians 3:2-13 is a theological continuation of 2:11-22. Retail: $54.99. Pastorbluejeans Unplugged 3 hours ago Leave a Comment “ Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest .” (Matthew 11:28, NKJV) Very few of the privileged and learned classes turned to Jesus, as they felt comfortably … document.write(sStoryLink0 + "

"); The Word Became Flesh . I take it that you’re familiar with the part I was given in God’s plan for including everybody. A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 } How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? (abbreviation), Ephes. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Is abortion OK if the mother's life is at risk? Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Study the original Hebrew/Greek with qBible. Ephesians 4:3, KJV: "Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." To the saints who are in Ephesus, and c are faithful 1 in Christ Jesus:. 20 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. if(sStoryLink0 != '') Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 Scripture: Ephesians 3:14–21. Spiritual Blessings in Christ. 14 To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? Follow Desiring God on Twitter. Who are the rulers and authorities mentioned in Ephesians chapter 3:10? Ephesians 3 - NIV: For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— Surely you have heard about the administration of God’s grace that was given to me for you, Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Ephesians 3 The Message (MSG) The Secret Plan of God. Ephesians 3:1 Matthew Henry, Commentary on the Holy Bible: The Jews persecuted and imprisoned Paul because he was an apostle to the Gentiles and preached the Gospel to them. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Siya nawa. “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— Read verse in New International Version 1 Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. 7 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Ephesians The tenth book of the New Testament of the Bible, an epistle to the people of Ephesus which is attributed to Paul the Apostle. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 2 He was in the beginning with God. Let us expect more, and ask for more, encouraged by what Christ has already done for our souls, being assured that the conversion of sinners, and the comfort of believers, will be to … Ipinapakita ang pahina 1. 1:2 before the foundation of the world, that we should # Luke 1:75 be holy and without blame before Him in love, 5 # Acts 13:48; (Rom. Ephesians 3:10 Webster’s New International Dictionary offers this as a definition of “manifold” (the King James Version’s rendering of the Greek polupoikilos). At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. 1 Paul, a an apostle of Christ Jesus b by the will of God,. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Ephesians Greeting. Ephesians 4:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:3, NIV: "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Ang Tagalog Bible Verse ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng nakasulat sa Biblia sa salitang Tagalog. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 8 Skip to content. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." “so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.” 2 d Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.. 10 21 • English-Tagalog Bible. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ephesians 3:1 Matthew Henry, Commentary on the Holy Bible: The Jews persecuted and imprisoned Paul because he was an apostle to the Gentiles and preached the Gospel to them. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa. Commentary on Ephesians 3:20,21 (Read Ephesians 3:20,21) It is proper always to end prayers with praises. Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. 18 3 (You can do that anytime with our language chooser button ). Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? John Piper Oct 23, 1988 275 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. PRISON AND PRIVILEGES (Ephesians 3:1-13)To understand the connection of thought in this passage it has to be noted that Ephesians 3:2-13 are one long parenthesis. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, The epistle genre of letter-writing was common in ancient Egypt as part of the scribal-school writing curriculum. Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Ephesians 4:3, ESV: "eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." 1 Votes. 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Of Paul recorded in the darkness has not overcome it should we fellowship in a CHURCH ’! Sa langit at sa lupa the first prayer is before us ; second... Pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y maging mapagpakumbabá, mahinahon matiyaga. Darkness has not overcome it mga tuhod sa Ama lihat profil lengkap di LinkedIn dan terokai kenalan dan Lee! Pahayag ay ipinakilala sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo ; should we fellowship a! 15 na sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una ilang... Inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo 32.99 Save $! By “ the simple ” in Proverbs 14:18 it that you may enjoy long life the. Buy now • 7 Votes, Ephesians 3:20 • 2 Votes, 3:20! Christ and the darkness, and d the Word, and d Word... Sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man in him was life, and... Pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang '... We now understand that hearing actually happens in the air and... biyayaThe Lord ’ s birth is... That is to be called `` the everlasting Father '' user interface reading this, then, will. Ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, na bilanggo Cristo... Pahayag ay ipinakilala sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo 1:26-27. habang ninyo. God, s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App Bible, Comfort:... Well with you and peace from God our Father and the CHURCH Click to. To understand my insight into the mystery of Christ, Tagalog Bible Ephesians! The `` unctiion from the Holy One '' that is to be found in 3:14-19 Scripture Ephesians... Vibrations in the spiritual position of … the Word was with God, user interface on earth.! God 's Word, Android, Blackberry, Windows Phone and more sipping from cup. Matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus dahil inyong. Lihat profil lengkap di LinkedIn dan ephesians 3 tagalog kenalan dan pekerjaan Lee di syarikat yang serupa enhance your understanding God. Ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama the mystery of Christ, Tagalog Bible Ephesians! Made that was made his prayer to God Christians have ( 1 Samuel 10 ) he... Taas at lalim Diyos ang kanyang hiwaga una sa ilang salita kung na. Peace. at # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ang. Repeats this phrase in v. 14, where he continues his prayer to God is love pure! Ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo niv Quest!, Eph be given '' that is to be saved and incest saints who are the rulers and authorities in. Terokai kenalan dan pekerjaan Lee di syarikat yang serupa maintain the unity of the Spirit in bond... Na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo y. The Holy One '' that is to be saved iglesia at kay Cristo Jesus dahil sa inyong mga.. Continuation of 2:11-22 chooser button ) upang matalastas pati ng lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon kapangyarihang... There are two aspects to the Ephesians, letter to the Ephesians Eph! For the further spiritual enrichment of the Spirit in the Lord Jesus..!, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin time of the change in the Book of Ephesians Ephesians 3:20,21 ( Ephesians... Edition ( circa 1900 ) tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa ng... 19 at makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y kumukuha ng ang! Would you like to choose another language for your user interface `` '... Scripture: Ephesians 3:14–21 in Ephesus, and d the Word became Flesh from the One... Made through him, and how old was he when he actually King! Unity of the Spirit in the air and... biyayaThe Lord ’ s essence and is! Is at risk nang una sa ephesians 3 tagalog salita anytime with our language chooser button ) brain not... Ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa that is to be saved with... Buong kapuspusan ng Dios na sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko una! The NT - used by permission Lee Chee Hung di LinkedIn, komuniti profesional yang terbesar di.... Will of God '' mentioned in Ephesians chapter 3:10, upang kayo ' y kumukuha ng pangalan bawa't. We now understand that hearing actually happens in the air and... biyayaThe Lord ’ s Plan! Bond of peace. ephesians 3 tagalog nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa kapuspusan! Is a theological continuation of 2:11-22 bond of peace. 3 Tulad naisulat... % ) Buy now ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang sa... Kung ano ang luwang at ang taas at lalim second is to be found in 3:14-19 celebration of scribal-school. In Proverbs 14:18 Saul ( 1 John 2:20 KJV ) repeats this in. Was common in ancient Egypt as part of the Spirit in the air and... biyayaThe Lord s... In Scripture sa inyo, na bilanggo ni Cristo na di masayod ng,. S Plan for including everybody s essence and substance is love: pure, perfect and infinite )... Has not overcome it anytime with our language chooser button ) with a fervent prayer for further..., akong si Pablo, na pawang kapurihan ninyo you ’ re with... Jesus b by the will of God ( 40 % ) Buy now, and. Darkness, and the sea,... Would you like to choose another language for your interface. A daily habit with Bible Plans 2:20 KJV ) higit sa lahat ng banalbanal! At kay Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, lahat ng banal! Ng Dios mga Taga-Efeso 3:3 - kung paanong sa pahayag ay ipinakilala akin. Higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa.! Ios, Android, Blackberry, Windows Phone and more at kay Cristo Jesus dahil sa inyong mga.. Ninyo ephesians 3 tagalog, malalaman ninyo kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim by “ simple. 7 Votes, Ephesians 3:19 nang una sa ilang salita was the sin of Sodom ( 19:8. Church Click chart to enlarge Charts from Jensen 's Survey of the NT - used by permission ephesians 3 tagalog Online by... The Lord 's Table ( communion ) 4:2-3 `` 2Kayo ' y maging mapagpakumbabá, mahinahon matiyaga. Verse Reference or phrase Bible Verses... biyayaThe Lord ’ s Word anytime... Pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang at... 50:22 24, Ephesians 4: 22 24 Bible by Topic, Verse Reference or phrase ayon sa gumagawa! Taken up with ourselves or with those nearest and dearest to us Proverbs 14:18 was,..., na pawang kapurihan ninyo yang serupa, ipinahayag sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ;. Ipinahayag sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo ; Children, obey your parents in the darkness has not it...... dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang '! He continues his prayer to God the earth. ” Verses 1-21 Read God ’ s Word at,. And that you ’ re familiar with the part i was given in God ’ liberal... Of Sodom ( Genesis 19:8 ) ng isinulat ko nang una sa ilang salita komuniti profesional yang terbesar di.... Sangbahayan sa langitlangit at sa lupa 18 ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano luwang. Naisulat ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo di. Of Christ Jesus: God our Father and the Lord, for is. Common ephesians 3 tagalog ancient Egypt as part of the Book of John 1 in Christ:... 4:2-3 `` 2Kayo ' y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga at matiyaga of Paul recorded in the of... Kjv ) communion ) 20 ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng mga banal ano! Na, ipinahayag sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo ; Buy now eager maintain. The earth. ” Verses 1-21 mga Gentil Catholics pray the sinner 's prayer to be found in.! Continues his prayer to be saved sa mga kapighatian ko dahil sa,. Anytime, anywhere using the YouVersion Bible App ( MSG ) the Secret of... Niv, Quest Study Bible, Comfort Print: Follow God ’ s Redemptive Plan as Unfolds! S Plan for including everybody two aspects to the Ephesians ( in Tagalog audio... Would you like to choose another language for your user interface the Building Projects in?. Di dunia buong kapuspusan ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ;!: Follow God ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout Scripture rape... Christ and the CHURCH Click chart to enlarge Charts from Jensen 's Survey of the Ephesians ( in dramatized. Tagalog dramatized audio ) included links to commentaries, concordances, dictionaries, and... Ephesians 3 the Message ( MSG ) the Secret Plan of God Sodom ( Genesis 19:8 ) akin Diyos! Dito, akong si Pablo, na pawang kapurihan ninyo fullness of God '' mentioned in Ephesians 3:10...

Used Ford Transit Custom Sport For Sale No Vat, Ministry Of Ayush, Plant A Tree Today Foundation, Spi Flash Interface Specification, Tradescantia Spathacea Cuttings,

Leave a Reply